Kategorier
Vanliga frågor

Hur fungerar det med olika klassningar?

I branschen finns det klassningar som visar om skåpet skyddar mot brand och/eller inbrott. Den vanligaste standarden för brandskydd i Norden är NT Fire 017. Denna är sedan indelad i 60P, 90P och 120P där P står för papper och siffran är den tid i minuter som pappret är skyddat vid brand.

Andra klassningar för brandskydd är JIS och UL.

När det kommer till inbrottsskydd så finns i huvudsak två standarder i vilka skåpen kan klassas. Den ena är SSF 3492 där ingår bland annat säkerhetsskåp, vapenskåp, server/laptopskåp och klassade nyckelskåp. Dessa är sällan brandskyddande utan ändamålet är att skydda från inbrott.

Värdeskåpen är klassade i en standard som heter EN 1143-1. Det är en europeisk standard avseende inbrottsskydd. standarden är indelad i ”grades” där grade 0 är lägst inbrottsskydd och grade 7 ger högst inbrottsskydd. Våra Euro Basic skåp är klassade i SS EN 1143-1 från grade 0 till och med grade 3 och har dessutom NT Fire 017, 60P.

Euro Plus serien är klassad i SS EN 1143-1 från grade 0 till grade 3 och grade 0-1 har dessutom NT Fire 017, 120P

Euro Value är klassad i SS EN 1143-1 från grade 4 till grade 5.

Euro High Value är klassad i SS EN 1143-1 från grade 6 till grade 7.

Certifieringen av de olika modellerna är utförd av SBSC och och det ger oss rätt att klassa skåpen enligt de ovan nämnda standarderna. Hör gärna av dig om du har frågor kring klassning i samband med köp av skåp.