Kategorier
Nyheter

Offentliga avtal

Håbeco Protection AB har tecknat avtal med Kammarkollegiet avseende leveranser av brand- och inbrottsklassade skåp till statliga instititioner och företag. Som nr. 1 i rangordning skall Håbeco-skåp väljas i första hand.

Avtalet gäller 2+2 år.

Håbeco Protection AB kommer att teckna ramavtal med Uppsala kommun om leverans av brand- och inbrottsklassade skåp under en period om 2+2 år.