Brandavskiljande skåp

brandavskiljande skåp är utvecklade för att ge maximal varuexponering samtidigt som de begränsar skadorna i samband med brand. Samtliga modeller är brandklassade enligt SP Metod 2369 klass 1.

Endast ett sökresultat